Chránené pracovisko

Ako bývalý vrcholový športovec som si vedomý a veľmi dobre viem, aká je starostlivosť o pohybový systém a regeneráciu nesmierne dôležitá. To ma viedlo k vytvoreniu vlastného chráneného pracoviska, v ktorom viem dopriať športovcom, rekreačným športovcom, ale aj bežnej populácii terapiu i relaxáciu a poskytnúť im potrebnú pomoc pri odstránení svalových problémov. Terapia, kompenzácia je nevyhnutná pri predchádzaní zranení, úspešného návratu do bežného života, ak už k zraneniu prišlo.

Dnešná životná doba je nesmierne uponáhľaná a ľudia trpia mnohými pohybovými problémami, svalovými dysbalanciami, čo má vplyv na chybnú posturu, či už pri bežných pracovných alebo pohybových aktivitách. A práve v tomto vidím moje poslanie ako ľudom pomôcť a odstrániť ich diskomfort.