METÓDA KINESIO TAPING / Kinesio tape /

V 20. storočí sa japonský chiropraktik Dr. Kenzo Kase začal zaoberať vývojom tejto metódy, ktorá sa vyznačuje použitím elastických pásiek. Pán Dr. hľadal metódu športového tapingu, ktorá by podporovala hojenie poranených tkanív, neobmedzovala pohyb fascií, správny prietok krvi, lymfy a  samozrejme rozsah pohybu v kĺbe. V súčasnosti môžeme hovoriť, že jeho výskum priniesol obrovský úspech, pretože využitie kinesio tape je celosvetové. Oproti pôvodnému účelu využitia v športe je až 85% využívaný mimo športu vo fyzioterapii, ortopédii, neurológii, pri terapii lymfedému a jazvách, taktiež v preventívnej medicíne. Kinesio tape bol vytvorený, aby sa svojimi vlastnosťami čo najviac prispôsoboval ľudskej pokožke a preto aj stupeň natiahnutia je podobný. Kinesio tape je schopný sa natiahnúť maximálne na 140 – 160 % samozrejme v závislosti na hrúbke tapu svojej pôvodnej dĺžky v pozdĺžnom smere, bez poškodenia jeho elastických vlákien. Taktiež jeho  hrúbka je prispôsobená pokožke / epiderme / aby po správnej aplikácii bol čo najskôr limitovaný vnímaniu na pokožke a po pár minútach si človek tape na pokožke neuvedomuje. Kinesio tape je zložený z vlákien zo 100% bavlny, ktorá má schopnosť dokonalej evaporácie / premena kvapalného skupenstva na vodu / a rýchle vyschnutie, dokonalá elasticita a vode odolnosť čo umožňuje bezproblémovú hygienu i plávanie. Pri správnej aplikácii kinesio tape sa ovplyvňuje senzorická motorická slučka medzi kožou a mozgom, čím sa vyvolajú vazomotorické, neurosvalové a neurofasciálne zmeny, čím sa stresové tkanivá v tele vrátia späť do homeostázy. Pomocou elastických vlastností tejpu zdvíhame kožu, čím zvyšujeme medzitkanivový priestor a umožňujeme zníženiu zápalu, tlaku a účinnejšiemu prietoku krvi a lymfatickej tekutiny do cieľovej oblasti.

INDIKÁCIE:

 • zvrásnenie a eleváciu kože, čím dôjde k dekompresii intersticiálneho / medzibunkový / priestoru
 • zlepšenie krvného a lymfatického prekrvenia
 • zmiernenie edému
 • redukcia tlaku a iritácie nociceptorov je znížená citeľná bolesť
 • regulácia svalového tonusu
 • zníženie možnosti svalových kŕčov, prevencia zranenia
 • kĺbová korekcia a zlepšenie stability kĺbových segmentov
 • zlepšenie rozsahu pohybu
 • redukcia zápalov
 • zlepšenie kinestezie

Základné techniky:

 • inhibícia svalu
 • facilitácia svalu

Korekčné techniky:

 • mechanická
 • fasciálna
 • priestorová
 • väzivová / šlachová
 • funkčná
 • lymfatická

Kontraindikácie:

 • hnisavé kožné prejavy
 • bradavice
 • otvorené rany
 • ekzémové ochorenia a rôzne zápaly pokožky
 • maligný melanon pokožky / zhubné nádorové ochorenie /
 • akútna trombóza
 • vzácne intolerancie na tape