DORNOVA METÓDA

Je druhom jemnej manuálnej terapie, pomocou ktorej sú kĺby a stavce bezpečne a presne uvedené do správnej polohy. Metóda sa aplikuje dynamicky za aktívnej účasti pacienta, prirodzeným, voľným / kyvadlovým / pohybom opačnej ruky alebo nohy pacienta. Tento pohyb zaistí akékoľvek vysunutie z normálnej polohy a zároveň sa docieli prirodzené uvoľnenie svalstva. Po náprave sa vyrovnáva celková stabilita, statika tela, nerovnováha a vychýlenie panvy, zmena dĺžky končatín a nerovnomerné problémy v kĺbových puzdrách. Metóda je oproti iným korekčným a chiropraktickým postupom veľmi šetrná, keďže sa neaplikuje násilné šklbnutie, extrémne natiahnutie svalstva a väzov čo predstavuje pre ľudský organizmus veľký šok. Základným predpokladom úspechu Dornovej metódy je aktívna spolupráca klienta pri ošetrovaní.

Kontraindikácie:

  • Náchylnosť k zlomeninám, napr. pri liečbe kortizonom, náchylnosť ku krvným výronom
  • Osteoporóza v pokročilom štádiu
  • Akútne zápaly
  • Bechterova choroba, stavce nesmú byť ošetrené pokiaľ sú už zrastené, možné je však ošetrenie kĺbu
  • Úrazy, zlomeniny
  • Tumory, nádorové ochorenia
  • Po operácii platničiek možno začať opatrne najskôr po 6-8 týžňoch
  • Po operáciách bedrového kĺbu rovnako možno začať po 6-8 týždňoch, je bezpodmienečne nutné sa  vyhýbať vnútornej rotácii