JEMNÉ MOBILIZAČNÉ TECHNIKY

Mobilizačná technika je jemná masážna technika kombinovaná so strečingovými a naťahovacími cvičeniami, ktoré slúžia na uvoľnenie stuhnutého a zablokovaného svalstva. Táto mobilizačná technika podporuje našu telesnú a duševnú rovnováhu a pohyblivosť / mobilitu /. Patria medzi prostriedky manuálnej medicíny. Mobilizáciu môžeme charakterizovať ako výkon, ktorého cieľom je ovplyvnenie pohyblivosti kĺbov a kĺbových medzier vrátane kĺbovej vôle / joint play /. Mobilizáciou dosahujeme postupné a nenásilné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri funkčnej poruche. Mobilizácia je vykonávaná opakovanými nenásilnými pohybmi, pružením v smere obmedzenia pohybu. Pri aplikácii mobilizačných techník využívame facilitačný / stimulačný / a inhibičný / tlmivý / vplyv dychu na svalový systém. Funkčné obmedzenie kĺbovej pohyblivosti býva pravidelne spojené s výskytom tzv. spúšťových svalových bodov / trigger points /. Tieto samé osebe obmedzujú pohyblivosť v kĺboch a bývajú hlavnou príčinou blokád, prenesenej bolesti a reťazenia funkčných porúch, čím sa zhoršuje pohybový systém v statických i dynamických podmienkach.