REFLEXNÁ TERAPIA

Reflexológia alebo reflexná terapia sa vyvíjala na rôznych miestach sveta, ale za kolísku je považovaná Ázia, dnešná Čína. Tu sa našli i prvé zmienky o tejto terapii a to už 3000 rokov pred n.l. Ako je vidieť už v dávnych dobách si chorý ľudia pomocou poznatkov pomáhali pomocou reflexnej terapie odľahčiť od rôznych zdravotných problémov. Reflexná terapia sa považuje za jednu z najúčinnejších metód alternatívnej medicíny. Základy terapie vychádzajú zo známeho poznatku, že na všetkých zakončeniach ľudského tela existujú reflexné plôšky, ktoré odpovedajú príslušným orgánom alebo častiam tela. Na chodidlách nôh, nártoch a členkoch sú reflexné plôšky celého tela. Stimuláciou jednotlivých bodov na chodidle sa odovzdáva signál príslušnému orgánu, čím je možné ho pozitívne ovplyvňovať. Priaznivé účinky reflexnej masáže sa obvykle prejavia po dvoch až troch ošetreniach. Reflexná terapia založená na zistení, že na tele sú určité dráhy, pozdĺžne a priečne kanály, ktorými prúdi energia. Keď má v kanáloch prekážku, telo sa vychýli zo svojej rovnováhy a ochorie. Prekážkou môžu byť stuhnuté svaly, svalové napätie, hrčky, zatvrdliny a pod. Keďže určité body na týchto dráhach zodpovedajú jednotlivým orgánom ľudského tela, ich spriechodnenie znamená vyliečenie, alebo zmenšenie problémov. Reflexná terapia však nepracuje s celým telom, ale iba s chodidlom, ktoré je takisto ako ucho obrazom celého tela.

Pri určovaní jednotlivých reflexných plôšok sa vychádza okrem iného z rozdelenia ľudského
tela na:

 1. a) 10 pozdĺžnych zón, ktoré prebiehajú v rovnakých vzdialenostiach celým telom od hlavy až po končeky prstov na nohách
 2. b) 3 horizontálne zóny, ktoré sú ohraničené kostrovým systémom tela a kostrou chodidla takto:

I.zóna – oblasť nad tzv. ramenným pásom, kde patria orgány krku a hlavy. Na chodidle je to oblasť od končekov prstov po základné kĺby prstov.


II.zóna – oblasť hrudníka a orgány hornej časti brucha. Na chodidle je to oblasť metatarzálnych / predpriehlavkových / kostí.

III.zóna – orgány a kostra panvy, na chodidle je to oblasť od päty, cez priehlavok, až po hranicu metatarzálnych kost.
Poloha reflexnej plôšky na chodidle zodpovedá umiestneniu daného orgánu v tele podľa uvedených zón. Párové orgány majú svoje plôšky uložené takmer symetricky na obidvoch chodidlách, nepárové orgány majú svoju reflexnú plôšku na tom chodidle, na ktorej strane tela sa nachádzajú. Pomocou reflexnej terapie, ktorú vykonáva skúsený terapeut sa dá urobiť veľmi presná diagnostika stavu jednotlivých orgánov a taktiež i terapia nervov pri ochrnutí a zápale.

Dôležitú informáciu nám poskytuje i zmena na koži, v podkoží a podľa bolestivosti, citlivosti v oblasti reflexných plôšok. Plôšky orgánov, ktoré sú narušené, reagujú pri masáži bolestivo a miera bolestivosti udáva mieru narušenia stavu a funkcie orgánu. Odbornou reflexnou terapiou môžeme vyriešiť široké spektrum zdravotných ťažkostí  pohybového systému / svalové problémy, bolesti kĺbov a chrbtice, blokády chrbtice, migrény /, zhoršenú činnosti jednotlivých telesných systémov, orgánov či už v oblasti dýchacej, lymfatickej, srdcovocievnej, tráviacej, alebo močovo-pohlavnej sfére až po dysharmóniu v oblasti psychicko-emočnej. Ak ide o náhly bolestivý stav, určenú plôšku hladíme. Ak je potrebné daný orgán stimulovať, plôšku intenzívne a opakovane stláčame. Ľudské telo je veľmi komplikované a treba vedieť celkovú prepojenosť a všetky prejavujúce sa súvislosti, napríklad pri tzv. tenisovom lakti je treba hľadať problém aj v poruche činnosti žlčníka, pri bolestiach kolien je zvyčajne potrebné liečiť aj obličky, pri zahlienených dýchacích cestách hrubé črevo. Počas reflexnej terapie dochádza k intenzívnej detoxikácii, preto je dôležité prijímať dostatočné množstvo tekutín – čistej vody, ktorá nezaťažuje organizmus. Medzi jednotlivými ošetreniami sa vyskytujú reakcie, ktoré sa vyznačujú veľkou pestrosťou, ktoré sa často objavujú medzi druhým a tretím ošetrením, ktoré väčšinou trvajú 24 hodín, len v ojedinelých prípadoch dlhšie, ale treba povedať každý sme individuálny. Pokiaľ sa reflexná terapia aplikuje v správnom rozsahu a správnej intenzite, sú všetky nasledujúce prejavy známkou liečenia. Ako som už spomínal reakcie po a medzi ošetreniami sú pestré a sú závislé na individualite pacienta a druhu potiaží. Vymenujem najčastejšie podoby, pričom je dôležité si uvedomiť, že reakcie sú pozitívne tak i negatívne.

 1. Pacient cíti uvoľnenosť, spánok je kľudnejší, fyzický a duševný stav sa zlepšuje. Pochopiteľne môže byť spánok narušený pôsobením niektorého orgánu, ktorý sa práve regeneruje.
 2. Pokožka je kľudnejšia, zároveň, ale aktívnejšia keďže jej povrchom sa vylučuje pot, často sa objavujú drobné hnisavé akné a niekedy aj vredy. V praxi to znamená, že pokožka a podkožné tkanivá regenerujú, splodiny v tejto oblasti sa musia dostať von a tým umožniť lepšie prekrvenie pokožky, ale aj príslušných reflexných plôšok.
 3. Obličky vylučujú viacej močoviny, ktorá nie je číra a obsahuje splodiny a mení svoju hustotu.
 4. Vylučovanie extramentov je častejšie a objemovo väčšie, stolica sa vyznačuje často zvýšeným zápachom a sfarbením.
 5. Všetky sliznice sa prečisťujú, vylučujú viac sekrétov, často rôznej konzistencii, zafarbenia a tiež  zápachu.
 6. Krátkodobo sa môže vyskytnúť i zvýšená teplota, ktorá znamená mobilizáciu síl organizmu v boji proti danému onemocneniu. Toto zvýšenie teploty je krátkodobé a nemalo by sa umelo potlačovať.
 7. U žien môže prísť pri ovplyvňovaní pohlavnej oblasti k častým, niekedy i silným, dlhotrvajúcich výtokov. Výtoky môžu mať za následok zápal okolitých tkanív.
 8. Nečakane sa môžu prejaviť doposiaľ neznáme ložiská nemoci, ako napríklad hnisavé zubné zápaly, oživlé jazvy a iné rušivé polia. Pokiaľ tieto polia ožili, boli anonymným pôvodcom liečených potiaží.
 9. Môžu sa znovu objaviť staré onemocnenia, ktoré neboli úplne doliečené. Ich reakcia býva krátkodobá a väčšinou dochádza k ich doliečeniu.

Pri týchto pochodoch sa odráža skutočnosť ako sa telo snaží všetkými možnými spôsobmi zbaviť splodín väčšiny onemocnení alebo len narušených funkcií, ktoré často postihnutý organizmus otravovali možno i celé roky.  Ide o prirodzené prejavy, pomocou ktorých organizmus nastoľuje rovnováhu.